MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19470712 Jan Engelman aan Matthijs Vermeulen

Jan Engelman

aan

Matthijs Vermeulen

Utrecht, 12 juli 1947

Utrecht, 12 Juli '47

Beste Matthijs

De sterfdatum van Leopold is 21 Juni 1925.

Het gedicht ΟΙΝΟΥ ΕΝΑ ΣΤΑΛΑΓΜΟΝ moet tòch vroeg zijn, het is uit den eersten bij Brusse verschenen bundel, en dus waarschijnlijk nog vóor den oorlog van '14 geschreven.1 Ik denk dat géén gedachte, aan wat wij "fascisme" noemen, hem door het hoofd heeft gespeeld. Eerder de heerschappij van een superieur mensch, zooals ook Stefan George die toen verwoord heeft, geheel als romantische droom.

Hartelijke groeten, ook aan Thea

tt –

Jan

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Het gedicht is van 1910. Vertaling van de titel: van wijn één druppel.