MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19470709 Matthijs Vermeulen aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

Matthijs Vermeulen

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

Amsterdam, 9 juli 1947

Amsterdam

9 Juli 1947

Thea, mijn Thea, mijn liefste,

Wat zal ik willen dat in deze tasch zit?

Ik weet het:

Telkens, wanneer je ze opendoet en erin graait, moet je er vinden de herinnering aan den dag van gisteren en den avond van dien dag, toen ik, naast je liggend, en lippen aan lippen, je zei:

Elken dag van het afgeloopen jaar heb ik beter geleerd en begrepen, hoe heerlijk het is Thea te beminnen in haar ziel en in haar lichaam.

Wij maken ervan een toovertasch; en met dezen wensch: dat je elken dag en elken keer die herinnering als een warm geluk er zult ontmoeten, begint met jou ons tweede jaar voor

je Matthijs.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA