MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19470506 Matthijs Vermeulen aan Chris van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Chris van der Meulen

Amsterdam, 6 mei 1947

Amsterdam

Heerengracht 330

6 mei 1947

Beste Chris,

Vanmiddag probeerde ik je een telegram te sturen maar de posterijen believen gelukwenschen nog niet te verzenden door middel van een electrischen draad. Daarom kom ik tot mijn spijt een dag overtijd. Dat ik er te laat aan dacht, en ook dat ik niet antwoordde op je briefje voor 8 februari, is te wijten geweest aan mijn drukke bezigheden. Het boek waaraan ik sinds het najaar met regelmatigheid elken morgen tot de helft van den dag gewerkt heb, kwam vorige week gereed, maar ik heb nog minstens een maand noodig om het persklaar te maken, en minstens nog een maand hebben wij iederen avond ook ongeveer een concert. Excuseer me dus dat ik nog geen afspraak kan maken. Onze beste wenschen van gezondheid, voorspoed en geluk voor jou en je gezin bij dezen verjaardag. Dank voor je eigen felicitaties. Hier is alles goed gegaan ondanks den drukken arbeid en den harden winter. Van Marie hoorde ik dat er bij jullie ongesteldheden geweest zijn, maar dit prachtige lente-weer, hoop ik, zal ze reeds hebben doen verdwijnen. Met onze hartelijksten wenschen dus voor allen, voor jou en voor alles,

je broer,

Matthijs.