MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19470402 Herre de Vos aan Matthijs Vermeulen

Herre de Vos

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 2 april 1947

Amsterdam, 2 April 1947

Beste Thys,

Chose promise! Ik heb eerlijk met je gedeeld.

Ben ik er niet zuinig op geweest? Dat komt zoo: Ik heb er altijd twee schetsboeken op na gehouden – op de een staat, netjes gecalligraveerd ERNST en op het andere staat nèt zoo keurig een ander woord, heelemaal niet ernstig, maar dat je ook uit die vijf letters kunt maken.

Nu kwam ik tot de overtuiging, dat er meer SNERT in mijn ernstig schetsboek stond dan in het andere... Voor de ernstige dingen gebruikte ik alleen dat mooie papier en als ik dan weer een bevlieging had, maakte ik er maar gauw m'n kachie mee aan – terwijl ik voor de erwtensoep nog wel afnemers vond.

Wat zijn er al vrienden van ons gesneuveld! Heb je nog wel eens wat van Lingeman en Dirk Gootjes gehoord? Die heb ik over de groote plas helemaal uit het oog verloren. Het was toch wel gezellig toen! Mais où sont les neiges d'antan?

Hartelijke groeten, ook aan Madame Vermeulen

Je

HV.

[signatuur: combinatie van de letters HV. in een getekende vossenfiguur]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA