MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19470202 Matthijs Vermeulen aan Lia Palla

Matthijs Vermeulen

aan

Lia Palla

Amsterdam, 2 februari 1947

Amsterdam

2 Februari 1947

330 Heerengracht

Beste Lia,

Merci voor je telegrammetje, je briefkaart, en je vriendelijke toestemming.

Ik had wel bij dat dodekacophonisch concert willen zijn. Pincherle herinnerde er vorige week nog aan in de Nouvelles Littéraires, dat er in 1921 zeventien repetities gehouden waren op Pierrot Lunaire, alvorens de dirigent merkte dat de clarinettist al dien tijd een halven toon ernaast had geblazen. Teekenend voor de "logica" der musique sérielle.

Wij hebben een week lang Engelsche reine drieklanken gehoord. Dat is óók erg.

Nu mijn affaire.

Ik sprak Henk van Wezel gisteravond in de deftige solistenkamer, die gelukkig maar minder schunnig is dan die voor menschen van jouw slag. Hij wou graag. Maar hij is 15 Februari met het Orchest in Groot-Brittanië.

Onmogelijk dus. Hij vroeg me of de séance kon worden uitgesteld. Hij zou het prachtig gevonden hebben om het eerste deel der 2de Sonate met je te spelen.

Daarna heb ik Karel Mengelberg opgebeld, secretaris van het Genootschap Ned. Comp.

Séance kan niet uitgesteld worden.

Hij suggereerde me dat Perugia op 15 Febr. in Holland zou kunnen zijn.

Wat denk je daarover? Wil je eens bij haar informeeren? Het vervelende is dat die lui natuurlijk geen cent honorarium offreeren. Dat hoort zoo. Wij kunnen jullie slechts een diner aanbieden in een andere Italiaansche gelegenheid.

Als je dat niet lust of niet lukt dan geef ik het op. Ze moeten me dan maar ontvangen, sans tambour ni trompettes.

Ja, als je de moeite wilt doen, stuur me dan, of breng me mee, de laatste deelen van Les Hommes de bonne Volonté. Ik heb XXV, Naissance de la Bande.1 Dus van daar af tot het slot. Ik geloof dat ’t er drie zijn. Van Koestler heb ik niets meer noodig. Van André Suarez had ik wel graag zijn laatsten bundel "Musiciens" meen ik. Zou jij of Frank me het No van Fontaine kunnen bezorgen waarin een artikel verscheen van Boris de Schloezer over de L'expression musicale. Ik had er al zin in toen Francis Poulenc er ons hier over sprak. Merci. Veel hartelijks aan jullie beiden van Thea en van Matthijs.

Je bericht me nog, natuurlijk!

louter in fotokopie bewaard gebleven

  1. Vermeulen vergist zich; dit deel is XXIII.