MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19470126 Johan Franco aan Matthijs Vermeulen

Johan Franco

aan

Matthijs Vermeulen

New York, 26 januari 1947

26 Jan. '47

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ik dacht dat 't U misschien zou interesseeren uit dit verre land te hooren dat ik Uw stem in de wildernis met groote vreugde & instemming lees. Ik wou dat U in 't Engelsch voor een der groote periodieken hier dergelijke uitingen kon verspreiden. De humbug, de "zwarte kunst", de bedriegerij van de oude Strawinsky , de jonge Sjostakovich & Britten – of gewoonweg hun "platitudes" verdienen een ernstig woord van ontmaskering.

Helaas zijn de critici hier òf te oud òf te jong – en begrijpen de fundamenteele questies op geen stukken na.

Gisteravond toevallig hoorde ik Webern's opus 5 naast Schoenberg 's opus 30. 1o. bleek na 38 jaar nog frisch en krachtig 2o. na 22 jaar reeds verdord en machteloos. 't Publiek jubelde voor beiden , en er waren nagenoeg niets dan componisten in de zaal! (ISCM concert)

Met vriendelijke groeten ook voor Thea en Joanna

Hoogachtend

Johan Franco.

140 Cabrini Blvd. New York, 33

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA