MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19461103 Matthijs Vermeulen aan Marius Monnikendam

Matthijs Vermeulen

aan

Marius Monnikendam

Amsterdam, 3 november 1946

Amsterdam C.

330 Heerengracht

3 November 1946

Beste Monnikendam,

Het Boek is gereed, kant en klaar om afgeleverd te worden.

Als de afspraak, welke wij ongeveer een maand geleden maakten, (dat je het zoudt komen halen) nog geldt, dan zal ik je met het meeste genoegen zien verschijnen.

Maar begeef je in dat geval niet naar de Bibliotheek. Ik ben bibliothecaris-af; in der minne gescheiden van tafel, kasten, klappers, etc. Tot mijn groote opluchting. Ik zetel nu in de bibliotheek-commissie. Dat is meer dan genoeg, hoewel gemakkelijk.

Kom dus hier; en meld je een dag van te voren, als 't eenigszins kan; want we hebben 't druk en moeten ons inrichten op een goede besteding van den te korten tijd!

Met vriendschappelijken groet,

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA