MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19461020 Matthijs Vermeulen aan Stichting Nederlandsche Muziekbelangen - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Stichting Nederlandsche Muziekbelangen

 

Amsterdam, ± 20 oktober 1946

 

[aanhef ontbreekt]

Hoewel ik weinig tijd heb zal ik gaarne voldoen aan Uw vriendelijk verzoek, uitgedrukt in Uw schrijven van 18 Oct. om zitting te nemen in de Bibliotheek-Commissie der S v N-M-B. en het zal mij bijzonder verheugen het contact met Uw instelling te blijven onderhouden.

Met de meeste H

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA