MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19461000 Marius Monnikendam aan Matthijs Vermeulen

Marius Monnikendam

aan

Matthijs Vermeulen

[najaar 1946]

Amicissime,

Uit een berg paperassen heb ik een brief van vriend Dieben opgediept, gedateerd 16 jan. '46, waaruit blijkt dat hij je "de volgende dag" de 5000 frs. heeft gezonden, – dat is naar men verzekert 'n goede 2 weken nà de frs.-daling. Je hebt dus gelijk met de berekening van totaal 250 gld. voorschot.

De laatste maal echter kon vriend D. niet meer de francs tegen 2½ cnt. afgeven wijl hij in de gulden niet veel vertrouwen heeft. Om je echter – wijl het noodzakelijk was – spoedig te helpen ben ik accoord gegaan met zijn berekening van frs.-omwisseling en dit, benevens mijn eigen honorarium-derving, bied ik je als huwelijkscadeautje aan.

Ik geloof dat we nu accoord zijn en in 't vervolg over boeiender thema's kunnen improviseeren.

Zoodra ik gelegenheid heb, kom ik eens "naar boven" bij je.

Met hartelijken groet van

je

Marius

Wil me een genoegen doen p.o. aan den heer v. Ulzen, dir. Mij. Holland Heerengracht 149 A'd. het bewuste bewijs te brengen, opdat ik nog dezer dagen liefst per aanget. brief het bedrag kan ontvangen, waar ik momenteel dringend om verlegen zit. Je woont er blijkbaar 'n kattensprong vandaan.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA