MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460629 Frank Onnen aan Matthijs Vermeulen

Frank Onnen

aan

Matthijs Vermeulen

Parijs, 29 juni 1946

Paris le 29 juin 1946.

6 Rue Armand Moisant, XV.

Mon cher Thijs,

Ik sprong de drie meter ruimte die we permanent boven ons hoofd hebben de lucht in na lezing van je brief – en ik weet nog niet of dat verwondering, verbijstering, blijdschap of alles tezamen was. Lia verwonderde 't zelfs niet; ze wist 't al, zei ze, waaruit je zien kan hoe veel subtieler de vrouwelijke intuïtie op dit punt is. Achteraf kan ik nu verschillende opmerkingen van jou waar ik op 't moment geen aandacht aan besteedde, nu met dit evenement in verband brengen. Ik had nooit vermoed dat er een vossennatuur is je stak.. Is 't noodig je 't opperste geluk in je huwelijk toe te wenschen? 't Spreekt van zelf dat we met intense blijdschap je uitnoodiging, eventueel, als getuige te fungeeren accepteeren. Ik heb m'n frak al laten stoomen – 't had niet meer gediend na mijn eigen huwelijksfestijn.

Gisteren ontving ik 't Diepenbrocknummer van Mensch en Melodie dat er voortreffelijk uitziet en interessante beschouwingen bevat – vooral van Andriessen en Pijper –; aardig idee dat de groote Alphons nu je schoonvader a posteriori wordt. Dat alles is pas te verwerken wanneer ik je gezien en gesproken heb – gezien in dit nieuwe licht – voorloopig houd ik 't, als 't je schikt – op einde van de navolgende week (morgen vertrek ik, zooals je weet, voor een paar dagen naar Holland). In M. en M. stond ook een charmante foto van je toekomstige vrouw, je ondertrouwde vrouw, op twee- of driejarige leeftijd.

Het Toscanini-concert is, zooals je weet, in 't water gevallen; dat kost 't Roode Kruis zes millioen en mij zes dagen werk; ze hebben wel culot die Zuiderburen nb. Frankrijk in een positie van beschuldiging te stellen. Je opstel over Dubuffet is prachtig –er is niemand, naar mijn meening, momenteel in Holland die tot zoo'n magistraal stuk in staat is. Ook dat is een klinkende felicitatie waard. Lia is met de kinderen vandaag naar buiten – ik stuur dus deze brief weg zonder een woord van haar eronder. Maar haar gevoelens – die ze je persoonlijk nog wel over zal brengen – harmonieeren met de mijne – minus de verwondering.

Groet little Anny hartelijk en voor jou een stevige hand van je

Frank

P.S. De Radio heeft me gevraagd Woensdag 10 juni enkele woorden over 't Ned. muziekleven te spreken in de uitz. Les Nouvelles Musicales. Lia speelt dan ook (Andriessen en Wijdeveld).

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA