MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460514 Matthijs Vermeulen aan Chris van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Chris van der Meulen

Louveciennes, 14 mei 1946

Louveciennes

2 Rue de l'Etang

14 Mei 1946

Beste Chris,

Je prachtige pakje is in goede orde aangekomen. Te veel om op te sommen. Een heele kruidenierswinkel! Het was ongeopend gebleven en er ontbrak niets. Alleen het griesmeel, dat verbazend kwiek schijnt te zijn, had voor een klein deel toch nog kans gezien om uit het dubbele zakje te ontsnappen! Er ging echter niets verloren. Ik heb me direct een pot van je koffie gezet, die erg lekker is. Wees hartelijk bedankt voor al wat je zendt, en ook degenen van je gezin die de boodschappen ervoor gedaan hebben! Het zou hier een geweldig werk zijn om dat allemaal te verzamelen.

Ik heb nog niet veel tijd, en ook geen nieuws trouwens, om je te schrijven. 's Morgens werk ik, en zoolang ik alleen ben (mijn dochter is nog op bedevaart) valt er aardig wat te doen. De dagen vliegen weliswaar om doch zijn eentonig natuurlijk. Ik ben benieuwd of je mijn cello-sonate nog gehoord hebt, en wat je indrukken zijn. Ik was over de uitvoerders te Parijs zeer tevreden. Het gebeurde me nog niet dat een werk met zooveel spontaan enthousiasme werd ingestudeerd. Het deed me plezier 't weer te hooren. Er is nog geen noot van verouderd, en 't bleef in 1946 even levend en nieuw als 't was in 1918. Het is prettig wanneer men dat objectief kan constateeren!

Je moet me op een keer den voornaam van je vrouw eens herinneren. Ik weet dat hij begint R. doch verder kom ik niet ondanks verschillende pogingen.

Allen hartelijk gegroet, en nogmaals

veel dank van je broer

Matthijs.