MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460402 Matthijs Vermeulen aan Marie van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Marie van der Meulen

Louveciennes, 2 april 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

2 April 1946

Lieve Marie,

Mijn laatste brief en je voor-vorig pakje met margarine, tarwebloem, thee, hadden elkaar gekruist! Alles is goed aangekomen. Anny maakt flensjes van je meel. Heel lekker. En van harte dank, lieve Marie.

Vanmorgen kwamen het groote en het kleine blik melk. Zoo kan ik 's morgens een flinke plens in mijn koffie of mijn thee doen. Dat was in langen tijd niet gebeurd. Merci, merci!

Ik stook niet meer sinds een dag of zeven, en zit met open ramen. Ook dat is nog nooit gebeurd sinds ik in Frankrijk ben. Ik heb altijd moeten stooken tot midden Mei, soms tot begin Juni. Het komt mij verbazend goed te pas, want ik had zoo goed als geen stook meer!

In Mei gaat mijn 1e Violoncel-sonate in de Radio van Hilversum. Als ik den datum weet zal ik je hem schrijven. Maar heb je radio?

Dat is 't voornaamste nieuws. Behalve dat vanochtend de koekoek voor den dag gekomen is! Ik ga niet naar de bruiloft van Roland. Hij trouwt in 't dorp zijner beminde in La Vendée. 't Is me te ver, te duur en ik heb nog geen kleeren. Roland en zijn beminde hebben zich bovendien niet aardig tegenover ons gedragen. Terwijl wij niets hadden en zij beiden volop, hartje-wat-lustje, hebben ze ons niet één keer wat gestuurd. Daar kan ik niet goed tegen. 't Vorig jaar Januari, Febr, Maart, April heeft Donald ons elke week geravitailleerd, anders waren wij van honger vergaan. Nu ben jij 't en Thea. Anny krijgt af en toe ook een paket van een vriendin uit Amerika. Gelukkig voor ons. Aan 't bruiloftsmaal van Roland zullen 83 personen deelnemen. Een heel gehucht. Ook dat is niets voor mij, kluizenaar!

Mijn adres in Amsterdam zal zoo goed als allerzekerst zijn Heerengracht 330, op zolder, twee kamers. Als je gaat wandelen loop er dan maar eens langs! Een waar mirakel dat Thea dit gevonden heeft!

Nogmaals erg hartelijken dank en

omhelsd door je broer

Matthijs.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA