MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460326 Matthijs Vermeulen aan Marie van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Marie van der Meulen

Louveciennes, 26 maart 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

26 maart 1946

Lieve Marie,

Vergeef me dat ik je niet eer bedankt heb voor het pakje van ongeveer tien dagen geleden, waarin ontbijtkoek zat, thee, céréal en margarine, alles prachtig overgekomen. (Ik heb juist vanmiddag het laatste sneedje verorberd van den koek!) Maar ik had je juist den vorigen dag geschreven toen 't arriveerde, en ik moet zuinig zijn met de postzegels die 10 francs kosten! Wat je zendt is buitengewoon goed van pas geweest, want sinds drie weken ongeveer ontbreekt hier bijna alles, behalve het brood. Zelfs geen knollen en wortelen! Om geen steek van te begrijpen. 't Is of ze het expres doen. Doch met welk doel? Dat weet ik niet. Maak je echter niet ongerust en spaar je niets van je eigen benoodigdheden. Het is maar om je te bedanken dat ik dit zeg.

Wat ik je vooral melden wilde vandaag: Ik geloof zoo goed als zeker dat Thea een behuizing voor mij ontdekt heeft in Amsterdam! Mocht jij je daarvoor moeite gegeven hebben en geven, dit is dus niet meer noodig. Een ware bof voor me! Ik schrijf je er nog wel over als ik nadere bijzonderheden heb.

Wees hiermee voor vandaag te vreden. Hartelijke groeten van Anny. En nogmaals bedankt en omhelsd door je broer

Matthijs.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA