MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460304 Matthijs Vermeulen aan A. Roland Holst

Matthijs Vermeulen

aan

Adriaan Roland Holst

Louveciennes, 4 maart 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

4 Maart 1946

Beste Jany,

Het gaat me dagelijks als een wroeging door het hart dat ik je na mijn vorig korte brief je niet meer schreef. Te meer omdat ik alle reden heb mij te verheugen over mijn eerste contacten met Van Eugen. Ik geloof dat wij geheel accoord zullen gaan. "C'est un Monsieur" zooals Flaubert zei van de zeer schaarsche menschen die hij wilde onderscheiden wanneer hij ze ontmoet had.

Wat doe jij? Ben je aan 't werk? Heb je de lente al in je vezels?

Ik heb de handen en den kop vol van mijn Princiepen der Europeesche Muziek. Ik zou wel willen dat 't goed wordt; het zal in ieder geval imperialistisch zijn in ideëelen, spiritueelen zin. Wanneer 't boek naar den drukker vertrekt wou ik op de tweede pagina wel schrijven: "Aan A. Roland Holst, – voor zijn verzen en zijn vriendschap." Zou je 't daarmee eens kunnen worden?

Ik las een Engelsche vertaling van Valéry's Cimetière marin. Als ze je van technisch standpunt interesseert kan ik ze je sturen.

Met hartelijken handdruk van

je Matthijs

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum