MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460113 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 13 januari 1946

Amsterdam –

13. i. '46 –

Zondag –

Beste Thijs,

In mijn brief vergat ik nog, je het adres te geven van F. van Eugen. Het is: Leemzeulder – Laren N.-H. – Je zult hem wellicht willen schrijven, om tot verdere preciseering van zijn voorstel te komen. Uit zijn antwoord zal je dan wel duidelijk worden, hoezeer het zijn bedoeling is, je gehéél vrij te laten, en je een basis te geven, om je werk in de voor jou meest essentieelen zin mogelijk te maken. Ik zou erg blij zijn, als zijn voorstel tot een resultaat zou leiden.

In haast, hartelijke groeten

van je

Jany

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA