MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19441222 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

Matthijs Vermeulen

aan

Consulaat-Generaal der Nederlanden (L. Knappert)

Louveciennes, 22 december 1944

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

22 Dec. 1944

Hooggeachte Heer Knappert,

Wij zullen niet velen zijn op Uw Kerstviering, waarvan de mijnen, vorige jaren, zulke vriendelijke herinneringen meebrachten. Ik vernam kort geleden dat mijn zoon Josquin gevallen is op 't veld van eer. Hij behoorde tot de Résistance, was in Februari naar Afrika ontsnapt, engageerde zich in de Armée Delattre de Tassigny en sneuvelde als korporaal van een Commando in de Vogeezen. Dat zijn er twee die ontbreken: hij en mijn vrouw.

Gelieve U daarom mijn afwezigheid te willen verontschuldigen en mij te laten vervangen door mijn dochter, het eenige familielid dat mij op 't oogenblik rest. Mijn jongste zoon Donald, eveneens een Uwer gasten, heeft zich geëngageerd in de Divisie Leclerc en is vorige week naar 't front vertrokken.

Veroorloof mij U mijn beste wenschen aan te bieden voor het komende jaar en geloof mij

Met de meeste Hoogachting

Uw dw.

Matthijs Vermeulen

transcriptie vanuit fotokopie

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA