MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19440601 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

Matthijs Vermeulen

aan

Consulaat-Generaal der Nederlanden (G.C. Ansoul)

Louveciennes, 1 juni 1944

Louveciennes 1 Juni 1944

Hooggeachte Heer Ansoul

Van de terugzending der schuldbekentenis van 1 dezer maak ik met vreugde gebruik om U tevens te bedanken voor de mooie gave van boonen en erwten die ons zeer te stade komt, want hoewel wij omringd zijn door landbouwers, mogen wij gewoonlijk, zoo als de Hollanders zeggen, op een houtje bijten.

Met vriendelijken dank en de meeste Hoogachting

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

transcriptie vanuit fotokopie

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA