MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19440507 Matthijs Vermeulen aan Marie van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Marie van der Meulen

Louveciennes, 7 mei 1944

Louveciennes 7 mei 1944

Lieve Marie,

Dit komt natuurlijk te laat voor je verjaring, maar je ziet, ik schrijf op den dag. Hartelijke gelukwenschen. Moge je alles wat wij in dit jaar zullen beleven toeschouwen zonder ongerief en wedervaren in besten welstand. We hebben allen (we zijn nog maar met ons drieën in het huis) aan je gedacht vandaag. Van Thea Diepenbrock hoor ik dat je toch nog een dag voor hen hebt kunnen missen. Ik vind dat erg prettig en dank je voor de vriendelijkheid welke je kunt bewijzen. Het is deze maand al weer vijf jaren geleden dat we in Amsterdam waren.

Merkwaardig: moeder maakt den laatsten tijd weer korte verschijningen voor me; het is dan alsof ik ze in werkelijkheid zie; alleen het hoofd; dat is me een heele poos niet meer gebeurd. Zij kijkt tamelijk bekommerd. Hoe gaat het met je? Toen er onlangs een hemd voor mij gekocht werd merkte ik dat de maat van mijn hals geslonken is van 45 tot 40! Maar dat doet geen kwaad. Veel liefs van allen, nogmaals mijn gelukwenschen en hartelijk omhelsd van

je Matthijs

briefkaart

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA