MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19430524 Matthijs Vermeulen aan Frank Onnen

Matthijs Vermeulen

aan

Frank Onnen

Louveciennes, 24 mei 1943

Louveciennes (S et 0) 24 mei 1943

Beste Onnen,

Van morgen geen post! Ten minste niet van jou. Wou je me in het diepste geheim houden? Niets liever dan dat. Maar Zaterdag-morgen, terwijl ik aan het werk was, komt Josquin aan mijn deur grommelen(zij kunnen dat niet afleeren).Terwijl ik hem met een greintje ergernis open doe duwt hij mij Comoedia onder den neus. Een blik (het was geen sardine-blik) latende vallen op den pompeuzen, te pompeuzen titel (tekst van je zou beter geweest zijn) voeg ik hem toe: Fous-moi le camp avec ça. Zoo was mijn eerste reactie, als je 't weten wilt, op mijn eerste wezenlijke contact met de openbaarheid, en ik ben zoo kalm mogelijk met mijn werk doorgegaan. Want die monumentale titel had me toch een schok gegeven. Ik geloofde er niet meer aan. Maak je niet boos! De finale der vijfde symphonie is over de helft en de laatste loodjes wegen het zwaarst. Ik voel me thans na anderhalf jaar onafgebroken werken als de afstandrecordvlieger die kijkt naar zijn benzine of olie-peilglas.

In allen ernst: het is prachtig op jouw leeftijd zoo iets te kunnen doen en te willen doen. Waarvoor ik je danken heb is ook niet alleen voor dat artikel in Comoedia, doch eveneens en veel meer nog, dunkt me, dat je gedurende de lange jaren mijner eclips, tijdens welke ik zoo goed als niets nuttigs heb kunnen uitrichten, toch nog genoeg geloof en vertrouwen in me bewaard hebt om dat gebaar te wagen en zulken greep te doen naar de toekomst. Als het peilglas laag schijnt kan zoo'n blijk van vertrouwen onwaardeerbaar zijn.

Het wordt tijd vindt je niet dat we persoonlijk kennis maken en praten. Wat mij betreft ik verroer liever niet. Maar jij, kun je er niet een half dagje uitbreken? Onverwacht desnoods of na een telegrammetje; met de geheele familie natuurlijk. Je zult met enthousiasme worden verwacht en afgehaald. Sinds verschillende weken voer ik 's middags niets uit dan houthakkerij of tuinmansarbeid.

Met veel hartelijks van allen aan de uwen,

je toegenegen

Matthijs Vermeulen

[het tiksel van de transcriptie is verloren gegaan]

verblijfplaats origineel onbekend