MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19420408 Anny Vermeulen-van Hengst aan Consulaat

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Consulaat-Generaal der Nederlanden

Louveciennes, 8 april 1942

8 April 1942

Zeer geacht en bemind Consulaat!

Ofschoon Vader Cats zei: wie zich voegen naar het pak, gevoelen minder ongemak, waren wij allemaal dol-blij dat U ons pak met 500 frcs minder zwaar maakte per maand! Hartelijk danken wij U voor deze mede-voelende en helpende gedachte. Voor de kinderen vooral is het een moeilijk oogenblik om door te komen zonder schade voor het verdere leven. En dat Holland, dat zij niet kennen omdat het lot het zoo wilde, de hulp óók tot hen uitstrekt: dat is iets om door hen nooit vergeten te worden evenals dat aardige feest temidden der Hollanders! Weest U dus ervan overtuigd dat het zeldzame plantje, dat dankbaarheid heet, bloeit en groeit in den hof van "La Bicoque", 2 Rue de l'Etang in Louveciennes, Seine et Oise!

Als steeds gaarne

Uwe

Anny Vermeulen-van Hengst

Dit alles natuurlijk ook uit naam van mijn man, Matthijs Vermeulen, voor wien de onmogelijkheid voorloopig om den kost te verdienen zich omzette in een zelden en jarenlang ongekende mogelijkheid om te componeeren en die dus, indirect, als kunstenaar het oude Holland voor deze oogenblikken onnoemlijk dankbaar is!

transcriptie vanuit fotokopie

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA