MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19391218 Anny Vermeulen-van Hengst aan Jan en Ada van Gilse

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Jan en Ada van Gilse

 

Louveciennes, 18 december 1939

 

Maandagmiddag. 18-12-39.

Lieve Mevrouw en Mijnheer van Gilse,

Wie had kunnen denken dat ik U beiden, midden vanuit den oorlog een goede Kerst en Nieuw-Jaar zou komen wenschen, toen we in Mei dien laatsten avond zoo gezellig met allemaal om die lange tafel doorbrachten? Het dreigde wel altijd maar niemand kon gelooven dat het ernst zou worden opeens. Zijn Uw zoons ook gemobiliseerd? U weet wellicht al dat onze twee oudste van 19 en 18 als vrijwilligers vertrokken zijn. Ze zijn nog aan hun instructie bezig tamelijk ver af van ons, verder dan van hier naar U toe. Misschien zien we beide een paar dagen in Januari. Iederen dag schrijf ik hun en zij ons. "Het dagelijksch brood" noem ik dat. We missen ze erg, doch ze hebben als echte fijne kerels niet werkeloos willen toezien en Thijs heeft zijn toestemming niet willen weigeren.

Thijs piekert over een brief aan U, ik geloof dat Uw werk hem zeer beviel! Maar dat is al zoo lang geleden weer, sinds er oorlog is lijkt alles eeuwen terug. Maakt U het goed? Wij uitstekend, allemaal. In zoo verre het mogelijk is hoop ik dat onze wenschen voor een gelukkig jaar nog voor U beiden en Uw zoons in vervulling gaan! Hart. gr. vooral van Thijs. Uwe

Anny V.

 

briefkaart

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut