MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390915 Matthijs Vermeulen aan Paul F. Sanders

Matthijs Vermeulen

aan

Paul F. Sanders

Louveciennes, 15 september 1939

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

15 September 1939

Zeer Waarde Heer Sanders,

Nimmer iets van U gehoord na een brief die ik U schreef eind Mei. Dit "voor de goede orde".

Mijn oudste zoon heeft dienst genomen en vertrekt binnenkort. De tweede moet anderhalve maand wachten; beneden den leeftijd.

Adieu en au revoir alle muziek!

Ik voeg hierbij twee correspondenties, van de soort welke ik sinds 1926 tweemaal per week schrijf voor het Soerabaiasch Handelsblad.

Bedoeling en toelichting: de weg naar Soerabaia is lang geworden en onzeker; misschien wordt hij versperd. Ik weet niet of Het Volk een correspondent heeft te Parijs. Wellicht, al hebben jullie hier een vertegenwoordiger, interesseeren U bijdragen van algemeene strekking. In geen geval zou ik onder andermans duiven willen schieten. Kunt U mij Uwe hulp verleenen, als de kans bestaat dat ik tegen redelijk honorarium geregeld zou medewerken aan Het Volk? Het is een der weinige pogingen welke ik doen kan om eenigszins nuttig te zijn en mijn zorgen te verlichten.

Niet noodig te zeggen dat ik Uw antwoord gaarne verwacht. Hoe het ook luidt, hartelijken dank.

Met vriendelijke groeten, ook van mijn vrouw,

gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA