MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390621 Jan van Gilse aan Matthijs Vermeulen

Jan van Gilse

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 21 juni 1939

Amsterdam 21/6 39.

Weteringschans 82b

Waarde Heer Vermeulen,

Uw spontane, hartelijke brief had stellig een meer spoedig antwoord verdiend! Maar U weet hoe het gaat – ik wil me dus niet verontschuldigen – groote drukte aan het seizoeneinde, allerlei bisbilles, de uitvoering van mijn "Kreis des Lebens" te Rotterdam, die ik leiden moest (en die prachtig slaagde) kortom allerlei afleiding. Maar dat neemt niet weg dat ik al eerder had moeten zeggen, hoezeer het verloop van Maneto mij vreugde heeft gegeven door de komst van Uw vrouw en U en de gewaarwording bij mij kon vastleggen, dat in dit wonderlijke leven er dingen zijn, die zich ten goede moeten keeren! Was het dit slechts alleen, ik zou tevreden zijn. Er is echter meer: het feit, dat Maneto jegens U iets goed kon maken, wat anderen verzuimd hadden en.... als we dat dan een experiment willen noemen, dan is het er een geweest, dat niet alleen positief is geweest, maar ook toekomstdrachtig. Ziet U met vreugde naar die dagen terug, wij, van Maneto, doen dat ook en U weet, zijn voorzitter zeker niet het minst! –

Ik zend U dezer dagen een pianouittreksel van mijn "Kreis". Het is een kwalijk ding met verklaringen te beginnen, maar toch: het zal U niet ontgaan, dat het werk reeds 10 jaar oud is; het Des-dur aan het slot zou thans anders zijn, ik zou (wellicht met een begins-reminiscentie) ook muzikaal den kring gesloten hebben. Maar neemt U het zooals het is en bedenk: een uittreksel is geen partituur!

Laten we hopen (ik mijnerzijds doe dat zeker) dat dit contact duurzaam zal zijn. En ik weet zeker, dat ook toekomstige programma's Uw naam zullen dragen, ik bedoel onze Maneto programma's.

Ons beider vriendelijke groeten wilt U zeker aan Uw vrouw overbrengen. Wij danken haar voor haar hartelijke kaart.

Steeds gaarne de Uwe

Jan van Gilse

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA