MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390601 Matthijs Vermeulen aan Jan van Gilse

Matthijs Vermeulen

aan

Jan van Gilse

Louveciennes, 1 juni 1939

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

1 Juni 1939

Zeer waarde Heer van Gilse,

Het is me nog niet gelukt, zes dagen na mijn terugkeer in Frankrijk, om weer in mijn oude doen te komen. Het verschil is te groot, de modulatie zeer moeilijk, bijna onmogelijk. Hiermee is gezegd hoe die paar dagen, doorgebracht te Amsterdam, in een stroom van de Amsterdamsche muziek, mij verheugd, verkwikt en misschien veranderd hebben. Van welk gezichtspunt ook die ondervindingen beschouwend, ontmoet ik in mijn gedachten slechts blijde, lichtende herinneringen, zonder spoor van schaduw of troebel. Het zou mij een ware vreugde zijn wanneer U, als Voorzitter van het Uitvoerend Comité van Maneto, met eenigszins dezelfde voldoening kondt terugzien op het "experiment" mijner Derde Symphonie. Laten wij het hatelijke, altijd in dubieuzen, pejoratieven zin gebruikte woord niet schuwen. Er zijn experimenten die slagen en er zijn er die mislukken. Voor mij is het geslaagd. Wellicht niet 100%, hetgeen exorbitant zou zijn voor de allereerste realiseering van een pogen, waarover zóóveel autoriteiten een impossible hadden uitgesproken. Maar geslaagd in een méér dan toereikende proportie om de 100% niet onverwezenlijkbaar te achten, en voor mij de overtuigendste reden te zijn om U en Uwe magnifieke organisatie een onvergetelijken, onuitwischbaren dank te wijden.

Aanvaard dezen dank die opwelt uit een overvol hart, van Uw toegenegen

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto