MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390525 Comité Maneto - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 25 mei 1939

 

25 Mei 1939.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Aan U is per aangeteekend postpakket afgezonden:

de partituur van de Vliegende Hollander

de partituur van Uw 1e Symphonie en Uw 2e Symphonie

de partituur van Uw 3e Symphonie

[lijst van diverse orkestpartijen]

 

Zooals U zult zien, zijn er twee vioolpartijen meer bij, die wij ten behoeve van het orkest hebben laten uitschrijven. Wij vernamen van het Concertgebouw, dat U de gefotografeerde partituur reeds zelf heeft meegenomen.

Mag ik U verder vriendelijk verzoeken, mij de kwitantie voor de door U ontvangen f 50.- geteekend te retourneeren, daar ik die voor mijn administratie noodig heb.

Inmiddels met beleefde groeten en hoogachting,

Namens het COMITÉ MANETO

C. Nierstrasz

Administratrice

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto