MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390522 Henriette Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Henriette Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 22 mei 1939

A'dam 22/5 – '39.

Voor Matthijs Vermeulen.

Op het punt van hier weg te gaan, wil ik U nog even schrijven, om U iets te zeggen, van wat Rik U zeker gezegd zou hebben, zoo hij nog bij ons was. Het is mij een groote verheuging, dat uw landgenooten van uw wezen iets leeren kennen, – in uw muziek allereerst, en ook in uw gesproken woord. Ik hoop van harte, dat deze dagen ook voor U en uw vrouw goed zullen zijn, en veel oude bitterheid doen wegsmelten.

Met gevoelens van waardeering en vriendschap

Henriette Roland Holst

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA