MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390519 A.J.R. Schröder-Deinnum aan Matthijs Vermeulen

Wed. J.C. Schröder

aan

Matthijs Vermeulen

Zeist, 19 mei 1939

Zeist, 19 Mei '39

Fransen v/d Puttelaan 9.

Zeer geachte Heer Vermeulen

't Is reeds een maand geleden dat ik mevrouw schreef en hoop dat mijn schrijven terecht gekomen is. Doel van mijn brief is U te verzoeken mij een bijdrage te willen zenden voor het werk dat ik in voorbereiding heb: een uitgave van een selectie uit het journalistieke werk van wijlen mijn man, gebundeld met een "liber amicorum", waarvoor ik reeds vele bijdragen ontving. Ik zou het bijzonder op prijs stellen wanneer ik van U speciaal een appreciatie voor den persoon en kunstenaar Schröder mocht ontvangen, die u zoo geweldig wist te waardeeren, dat is eigentlijk niet de juiste uitdrukking; hij respecteerde u en had bewondering voor uw durf. Zeide hij niet eens: "Thijs zijn critieken zijn symphoniën!" en het befaamde middagconcert onder leiding van Mengelberg waarin het :"Leve Sousa" als een pistoolschot klonk!! Mag ik op uw medewerking rekenen? Veel liefs en hartelijke groeten voor mevrouw en ook voor u zelf een stevigen handdruk van

Wed. J.C. Schröder

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA