MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390516 Anny Vermeulen-van Hengst aan Jan van Gilse

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Jan van Gilse

Louveciennes, 16 mei 1939

Louveciennes (S & O) 16 Mei 1939.

Zeer geachte Mijnheer van Gilse,

Gelukkig kan ik U mededeelen dat een groot deel der hindernissen overwonnen zijn en mijn man dus met genoegen gevolg zal geven aan Uwe vr. uitnoodiging voor den Aias (hetzij Dinsdag of Donderdag zooals U wilt) waarvoor wij gaarne 2 plaatsen hadden. Ook is hij bereid de gevraagde lezing te houden op Maandagavond. Titel: Is er een criterium in muziek? – Ik schrijf tegelijkertijd aan den heer Sanders. – In ieder geval is mijn man Dinsdagmorgen 9 uur in 't Gebouw voor de repetitie. Wij verheugen ons bijzonder in deze onvoorziene wendingen welke de door U ontvangen epistels overbodig maken in hun sombere kanten. De groote dankbaarheid ten Uwen opzichte: die blijft!

Met ons beider vriendelijke groeten

A. Vermeulen-van Hengst.

briefkaart

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto