MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390505 Comité Maneto - Jan van Gilse aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (Jan van Gilse)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 5 mei 1939

 

5 Mei 1939

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Zou U zoo vriendelijk willen zijn ons per omgaande te doen toekomen het 2e exemplaar van Uw partituur? Deze moet aanstaande week in het Concertgebouw gebruikt worden aangezien tegelijkertijd Uw werk in groepen wordt gestudeerd.

De Heer van Beinum verzoekt mij U mede te deelen, dat het hem zeer aangenaam zal zijn wanneer U op Dinsdag en Woensdag, resp. 23 en 24 Mei, telkens des voormiddags te 9 uur in het Concertgebouw aanwezig wilt zijn. U zal zich niet ontveinzen dat de symphonie buitengewone moeilijkheden oplevert, doch de heer van Beinum zal alles in het werk stellen de auditie zoo goed mogelijk te doen slagen.

Op 23 en 25 Mei geeft Maneto in de Stadsschouwburg een opvoering van de Aias van Sofokles met de muziek van van Lier onder regie van Abraham van der Vies. Het is ons aangenaam U hiervoor uit te noodigen en ontvangen gaarne een toezegging of wij over een of twee plaatsen moeten beschikken, voor beide uitvoeringen of voor een der twee voorstellingen, opdat wij die tijdig kunnen reserveeren.

Gaarne maakt U met de toezending der partituur wel spoed?

Inmiddels met vriendelijke groeten en

hoogachting,

Namens het COMITE MANETO

[w.g. Jan van Gilse]

Voorzitter.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto