MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390425 Comité Maneto - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 25 april 1939

 

25 April 1939

WelEdele Heer,

Naar aanleiding van de kaart van Mevrouw Vermeulen hier heden ontvangen, hebben wij direct per expresse bedoelde partituur aan U afgezonden.

De gevraagde gegevens thans gaarne spoedig van U tegemoet ziende,

Hoogachtend,

Namens het COMITE MANETO

[w.g. C. Nierstrasz]

administratrice.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto