MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390424 Anny Vermeulen-van Hengst aan Comité Maneto - C. Nierstrasz

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

 

Louveciennes, 24 april 1939

 

Louveciennes (S & 0) 2 Rue de l'Etang. 24 April. 1939

Zeer geachte Mejuffrouw,

In voorloopig antwoord op het aangenaam schrijven met buitengewoon vriendelijken inhoud deel ik U namens Matthijs Vermeulen mede dat hij tot de conclusie kwam van de onmogelijkheid een toelichting voor de 3de symphonie te schrijven zonder de partituur (welke door den heer Ch. Faller bij vergissing aan het materiaal werd toegevoegd). Mijn man vroeg er reeds om in zijn antwoord aan den heer Landré en wachtte erop. Zoo de muziek nog niet verzonden werd dan graag direct per expresse als 't kan?

Bij voorbaat dank met verontschuldiging voor de in gebreke gebleven toezending der diverse notities.

Hoogachtend

A. Vermeulen-van Hengst.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto