MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390420 Iskar Aribo aan Matthijs Vermeulen

Iskar Aribo

aan

Matthijs Vermeulen

Arceuil, 20 april 1939

Donderdag – Arcueil-Seine

Zeer geachte Heer Vermeulen –

Maandag l.l. heb ik met André Levy voor het eerst gerepeteerd voor het concert van Donderdag a.s. waar we de cello sonate zullen spelen. Al sinds zoo langen tijd hoopte ik met U kennis te maken. In Holland heb ik verschillende malen "la Veille" bewonderd en ben heel gelukkig dat ik nu de piano partij van de cello sonate mag spelen – Ik acht het werk één van de beste van de Nederlandsche muziek litteratuur en stellig even representatief voor een absoluut Nederlandsche Toonkunst, als bijv. die v. Kodaly (hoofdzakelijk het 1e deel) het voor een nieuwe Hongaarsche school is.

Ik zal al mijn best doen voor een waardige vertolking van het werk en hoop dat U me, bij de eerstvolgende repetitie alle opmerkingen maken zult, die hiertoe leiden zullen.

Met de meeste Hoogachting

Iskar Aribo

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA