MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390419 Thea Diepenbrock aan Matthijs Vermeulen

Thea Diepenbrock

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 19 april 1939

 

19 April 1939

Zeer geachte Mijnheer Vermeulen,

Telkens als ik eens in oude kritieken van u over het werk van mijn vader zat te bladeren, had ik het gevoel dat ik u zoo graag eens zou willen spreken, omdat u zoo veel van dat werk gehouden en begrepen hebt. En sinds ik van Flipse weet dat u er nog van houdt, is dat gevoel nog sterker in mij geworden.

Nu zou ik misschien de volgende week de gelegenheid hebben om een paar dagen in Parijs te zijn zonder dat het mij veel geld behoefde te kosten. Ik zal u zeggen hoe dat komt: Hendrik Andriessen geeft op uitnoodiging van Parijsche organisten a.s. Maandag een orgelconcert in Parijs, en nu was mijn idee, dat wanneer ik daar voor een paar kranten over schreef, dat ik dan mijn onkosten er zoowat uit zou hebben. "De Tijd" die geen eigen verslaggever in Parijs heeft, vindt het goed, maar de muziekredacteur van de Rotterdammer zei mij dat hij zoo'n verslagje zijn Parijschen medewerker niet kon ontnemen, maar dat hij heel graag een interview met u zou opnemen, nu actueel (!) door de uitvoering bij "Maneto" (ik had hem n.l. gezegd dat het eigenlijke doel van mijn reis was u op te zoeken). Nu is de gedachte om voor dat interview bij u aan te kloppen mij heelemaal niet sympathiek, ik had naar u toe willen gaan − indien u mij althans wilde ontvangen − om over mijn vader te spreken, en heel graag ook over uw symphonie, maar niet als buit voor de krant en voor mijn beurs. U begrijpt mijn bedoeling, hoop ik.

Mijn vraag is dus nu: Zou u mij willen ontvangen, en zoo ja, zou ons gesprek dan een heelemaal particulier karakter dragen of zou u er niet op tegen hebben, na wat ik u zooeven schreef, dat er een deel van in de krant kwam. Als ik wèl zou mogen komen, maar u wilt niet dat ik er iets over schrijf, dan moet ik toch liever wachten tot u voor Maneto overkomt − wat ik hoop en aanneem dat u doen zult −, want de reis is mij dan een beetje duur, maar prettiger lijkt het mij wel om u bij u thuis op te zoeken, want als u hier komt bent u er misschien maar heel kort en ook sterk bezet. A.s. Dinsdag zou het dan worden.

Ik weet niet hoe bij u de postverbinding is − mocht die langzaam zijn, dan zou ik u moeten verzoeken om een telegraphisch antwoord, want daar ik Zondag op den trein moet, zou ik het Zaterdag wel graag willen weten. Alleen een principieel antwoord graag, over de rest kan ik u dan eventueel opbellen.

Met vriendelijke groeten,

Thea Diepenbrock

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA