MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390414 Comité Maneto - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 14 april 1939

 

14 April 1939

WelEdelGeboren Heer,

Hierdoor bericht ik U dat het materiaal van Uw 3e Sinfonie in goede orde hier is ontvangen.

Zou U mij ten behoeve van het programmaboek zoo spoedig mogelijk willen zenden de juiste titel die vermeld moet worden, een korte biografie en een portret?

U bij voorbaat dankzeggend,

Hoogachtend,

Namens het COMITE MANETO

[w.g. C. Nierstrasz]

administratrice.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto