MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390202 Comité Maneto - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

2 februari 1939

 

2 Febr. 1939

WelEdele Heer,

Namens den Heer van Gilse bevestig ik U de goede ontvangst van de partituren Vliegende Hollander, 1e, 2e en 3e sinfonie, die wij hier hebben ontvangen.

De Heer van Gilse was eenige dagen uitstedig en heeft daarom nog geen gelegenheid gehad U persoonlijk te antwoorden op Uw laatsten brief. Hij zal dit echter binnenkort doen.

Inmiddels met de meeste hoogachting,

Namens het Comité Maneto

[w.g. C. Nierstrasz]

administratrice.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto