MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19371023 Anny Vermeulen-van Hengst aan Wouter Paap

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Wouter Paap

Louveciennes, 23 oktober 1937

Louveciennes (S & O) 23 October. 1937

Beste Wouter Paap,

Je brief zoo juist ontvangen. Je hebt me bevrijd van een moeilijk dilemma door zóó met zekerheid te schrijven dat Eduard Flipse bereid is werk van Thijs uit te voeren. In zijn brief van 8 Mei staat o.m. "Als u mij uw symphonisch werk ter inzage zoudt willen afstaan, zal mij dat zeer verheugen." En verder op "Wilt U mij eens schrijven?" Voor ons stond dus een uitvoering nog niet zoo héél vast; en ik begreep heel goed hoe Flipse na den brief van mijn man niet weer aandringen kon. Ik liet Thijs direkt je brief lezen en het resultaat is dat hij binnenkort de 1e en 3e symphonie zal sturen aan Flipse. Van de 1e bestaan twee partituren en de stemmen, van de 2e één partituur, géén stemmen. Van de3e één partituur met de stemmen.

Ernst Lévy die mij gelijk gaf en aanmoedigde zèlf naar Holland te gaan (ik zou de "vracht" slechts afgegeven hebben aan Flipse na je geschreven te hebben; want er zijn ook nog andere zaken te regelen waardoor ik doorreizen moest naar A'dam...) zal foto-copieën laten maken van de 2e en 3e symphonie om de manuscripten niet uit handen te geven. Daarom kan Flipse hoogstwaarschijnlijk de zending pas in een kleine 14 dagen ontvangen. Is dat vroeg genoeg? Thijs meent van wel, voor een uitvoering in Januari b.v. – A propos, hij wil niets weten van een eventueele verjaardags mise-en-scène. Absoluut niets. Hij zei 't me wel met nadruk om je het te zeggen…

Wanneer dus Flipse besluit de 1e en (of) de 3e uit te voeren, kunnen de stemmen verzonden worden. Het geld dat we dan beschikbaar zouden hebben kon Thijs gebruiken om toch zèlf repetities bij te wonen om àlle surprises te vermijden in de vertolking. –

Volgens Caro Faller waren er niet genoeg repetities geweest, was het zoo vlug genomen begin de "opvatting" van Hans Haug en hadden waarschijnlijk de "techniciens" de micro slecht opgesteld... Ook had dit concert plaats gehad in een zaal met publiek dat vibreerde van het applaus na "La Veille" en was dit werk het groote succes van den avond... Wij hebben niets van de zaal, applaus gemerkt. Jij? Er waren menschen geweest die liever gehad hadden dat "La Veille" de avond gesloten had, voor de groote impressie... Men was zoowel te Lausanne, Genève als La Chaux de Fonds "fortement impressionné". – Als je nu bedenkt dat Caro Faller "La Veille" zoo onbeweeglijk zong (maar ze had ook geen enkele indice van Thijs ontvangen en vroeger heeft zelfs Seroen met haar groot talent als zangeres èn actrice menige indicatie van Thijs gehad) dan is dat miraculeus.

Je zegt dat je van harte meevoelt met hier, maar ik geloof niet dat je je voldoende rekenschap kunt geven wat het effect ervan was op Thijs. Anders zou je niet zoo vreemd gevonden hebben dat ik met de partituren onder mijn "hoede" (voor 't kwijtraken) naar Holland wilde reizen om tenminste direkt iets tastbaars voor Thijs te bewerken en hem uit een afgrond te redden. Dat zijn geen "woorden", Wouter Paap... Het moet dus tot een uitvoering komen, hoor je, het moet. Een dirigent kan altijd een of ander klassiek werk van zijn reeds gesteld programma afnemen ten behoeve van iemand als Thijs... Als de deur openstaat bij Flipse, met zekerheid, tant mieux. Maar men moet niet weer alles op de lange baan schuiven, dat kan niet meer verdragen worden. Intusschen: dank voor je brief.

Vriendelijk gegroet!

Anny Vermeulen-van Hengst.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA