MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19350511 Matthijs Vermeulen aan Leo Braat

Matthijs Vermeulen

aan

Leo Braat

Louveciennes, 11 mei 1935

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

11 Mei 1935

Zeer Geachte Heer Braat,

In princiep wil ik zeer gaarne medewerken aan de "Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kultuur". Voor zoover 't van activiteit getuigt, is het altijd prettig een nieuw tijdschrift te zien ontstaan. Maar om aan den slag te gaan, om te weten of er muziek in zit, om contact te krijgen zal ik de verschijning afwachten van het eerste nummer. Wilt u mij dat toezenden?

U zult mij genoegen doen door bij gelegenheid mijn hartelijke gevoelens van onverflauwde sympathie uit te drukken aan mijn oude vrienden Wiessing en Wiegman.

Mag ik u ook vragen mijn adres-verandering te noteeren?

Met mijn beste wenschen van succes en de meeste Hoogachting,

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum