MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19330107 Anny Vermeulen-van Hengst aan H.T. Colenbrander

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 7 januari 1933

Louveciennes (S et O) 7 Januari 1933.

21 Rue de Voisins.

Zeer geachte Mijnheer Colenbrander,

Van de gelegenheid dat Thijs U schrijft gebruikmakend kom ik Mevrouw en U onze beste wenschen aanbieden voor het ingetreden jaar. Via Soerabaia (!!) las ik dat U 6 dezer eene groote rede over Oranje te houden hadt. Ik hoop dat U er alle satisfactie van ondervonden heeft die U zich wenschte.

Het Oranje-nummer is een prachtig brokje geschiedenis dat ik als geschiedenismaniak bezig ben "gloutonnement" te avaleeren. Uw volstrekt onpartijdig standpunt als geschiedschrijver is bewonderenswaardig in dit juist zoo "pekelige" (excuseer de uitdrukking, ik vind zoo gauw geen andere) deel der vaderlandsche geschiedenis, waarin in de schoolboekjes aan beide kanten dikwijls erbarmelijk gezondigd is. In mijn tijd althans. Het spijt me, tot nu toe, helaas niets van Uw geschiedenisuitgaven gelezen te hebben. Misschien, als U eens een vrij oogenblikje heeft, zendt U mij wat ter leen?

Ontvangt U met Mevrouw, aan wier hartelijke, gastvrije ontvangst ik met zooveel plezier terugdenk, onze beleefde en oprecht vriendschappelijke groeten.

Uwe

Anny Vermeulen-van Hengst.