MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19320621 Martinus Nijhoff aan Matthijs Vermeulen

Martinus Nijhoff

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 21 juni 1932

 

Amsterdam. 21. juni. 1932.

6. Andrieszkade

Beste Thijs –

Onlangs heb ik naar jullie dochter een zjembercouèque laten zenden als "échantillon sans valeur". Zoo kost de verzending f 0,35 en is dus zeer goed voor herhaling vatbaar. Als postpakket was het minstens, alleen aan vracht, etc. f 1.80. Maar meld me nu eens, of jullie geen last van douane, invoerrechten, navorderingen en dergelijke nonsens gehad hebben. Frankrijk heeft nu eenmaal tariefmuren.

Er gebeurt hier niets bijzonders, behalve dat, als het weer zulks gedoogt, ik den dag op mijn plat dak doorbreng. Hetgeen gedachten opent op den diepen grond van de heidensche zon-vereering. – Wij zien steeds met verwachting uit naar je Kroniek-hervatting in De Gids. – Jany zit weer in Ascona, Oom Rik fulmineert tegen de inrichting van de Rembrandt-tentoonstelling, Wiersma wordt hoogleeraar in Sovjet-Rusland (te Garkow), Van Schendels nieuwe boek is weer onleesbaar, en ik snak weer naar de "nachtmerries".

Beste groeten voor Ann en de kinderen

je

Pom

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA