MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19311208 Matthijs Vermeulen aan Constant van Wessem - De Vrije Bladen

Matthijs Vermeulen

aan

Constant van Wessem (De Vrije Bladen)

 

Louveciennes, 8 december 1931

 

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

8 December 1931

Zeer Geachte Heer Van Wessem,

Hierbij de gevraagde "Bloemlezing". Is het snel of niet? Als ik een paar schrijffouten over 't hoofd zag excuseer me dan. Ik corrigeer zelf de drukproeven, niet waar?

Behoudens kleine wijzigingen, waarvoor ik altijd te vinden ben, zou in niet wenschen dat de inhoud essentieele veranderingen onderging. Of dit deeltje hetzelfde succes zal hebben als "Klankbord" weet ik natuurlijk niet. Maar wat mij betreft vind ik het even leesbaar. In zeker opzicht zelfs belangrijker. Wat men "mijn actie" zou kunnen noemen is er duidelijker in uitgedrukt. Wanneer er eenig licht is, of geweest is, in de Nederlandsche Muziek, dan valt het aan deze artikelen ten slotte te danken. Het program dat er in besloten ligt, is niet alleen voor gisteren goed en verdedigbaar, doch ook voor vandaag en morgen. En als er op een kort moment iets bereikt werd, of als "jongeren" zich in de resultaten verheugen, het kan geen kwaad om er aan te herinneren dat het veroverd werd met strijd.

Zooals u merkt heb ik er per slot toe besloten om een paar combattieve "oude koeien" uit de sloot te halen. Behalve door bovenstaande overwegingen ben ik hiertoe gebracht door de herinnering aan de intonatie waarmee Pijper mij bij 't verschijnen van "Klankbord" vroeg, waarom ik alle polemische artikelen had op zij gelegd. Pijpers accent reveleerde mij insinuaties van "Wou je 't bijleggen?" – "Heb je schrik?" – "Trek je je terug?" en dergelijke. Mij dunkt dat de schulmeistersingerei waaruit ook hij, P., afstamt, waarvan hij zich nimmer los kan maken, en waarin hij vermoedelijk te eeniger tijd een veilig tehuis zal zoeken en vinden, mij dunkt dat deze vennootschap niet in de gelegenheid gesteld mag worden om zulke vragen te stellen of te insinueeren.

Mag ik er ten laatste den nadruk op leggen – om zakelijk te blijven – dat ik mij alle rechten op verschijning in boekvorm van deze artikelen voorbehoud? Wanneer "De Spieghel" zou wenschen ze uit te geven als boek dan zullen wij gemakkelijk accoord raken. Maar laat De Sp mij dan dezen keer een ordentelijke vergoeding toekennen.

Met de hartelijkste groeten en vriendschappelijken dank

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

 

Alle verontschuldigingen voor dezen lapsus calami!

In haast overigens.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA