MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19311011 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 11 oktober 1931

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

11 October 1931

Hooggeachte Heer Colenbrander,

Hartelijk dank ik U, en de Redactie van De Gids, dat U mij de gelegenheid gegeven hebt het artikel van den heer Jaap Kunst te begeleiden met een antwoord. Zooals U ziet heb ik achter het schrijven alle haast gezet en kan wellicht zelf nog de proeven corrigeeren. Hoewel ik me tot het uiterste beperkt heb is het een halve bladzijde langer geworden dan U voorstelde. Mocht U 't geschikter oordeelen dat mijn titel wegvalt, ik heb er niets op tegen.

Met vriendelijke groeten en onze respects aan Mevrouw Colenbrander, verblijf ik gaarne

Uw dw

Matthijs Vermeulen

Er staan in het artikel van den heer Kunst twee schrijffouten welke ik me niet het recht aanmatig te corrigeeren doch die ik liever niet gedrukt zie: pagina 4, 15e regel gedakte fluiten, moet zijn gedekte fluiten; pag 5, 5de regel van onderen: Jounal, voor journl.