MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19310706 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 6 juli 1931

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

6 Juli 1931

Hooggeachte Heer Colenbrander,

Wanneer bijgaand artikel1 Uwe goedkeuring wegdraagt, zou het een hervatting van mijn medewerking aan "De Gids" waarschijnlijk kunnen openen. Ik wensch niets liever.

Met hartelijke groeten, ook aan Mevrouw Colenbrander namens mijn vrouw en mij, verblijf ik met de meeste Hoogachting,

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Het betreft 'Achter de noten'; zie De Gids 95, 272-277.