MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19310522 Dick Waleson aan Matthijs Vermeulen

Dick Waleson

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 22 mei 1931

Hilversum 22/5/31.

Dr. Cuypersplein 41.

Voor Mathijs Vermeulen,

Ik ben de violist van het strijktrio, dat Uw werk heeft gestudeerd en uitgevoerd. We hebben er dagelijks aan gewerkt, gedurende 4 volle weken, meer tijd was ons helaas niet toegemeten. We zijn (zonder partituur) dikwijls vertwijfeld geweest, want het werk biedt hier en daar bijna onoverkomelijke moeilijkheden.

Slechts enkele dagen vóór de uitvoering voelden we ons pas zeker, een heerlijk gevoel dit in eens zoo te beseffen. Toen zijn we ook pas goed van het werk gaan houden. Ik persoonlijk houd er van omdat het de muziek is van een geladen gespannen mensch, een muziek die men niet in eerste instantie muzikaal doorleeft.

Die spanning hebben we ook bereikt, we hadden contact met ons publiek. De goede menschen hieronder hebben alles direct aangevoeld, voor mij het beste bewijs (na éénmaal aanhooren) dat het werk aan zijn bedoeling beantwoord heeft.

Van anderen zult U misschien nadere bijzonderheden hooren. Programma's en critieken ontvangen.

Wat mij betreft, daarover te schrijven interesseert me niet.

Inderdaad aan gene zijde van de horizon zijn niet alleen wij drieën maar vele goede menschen enthousiast geweest over Uw werk.

Good luck to you!

Dick Waleson

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA