MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19310518 Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

Louveciennes, 18 mei 1931

Louveciennes (S & O) 18 Mei 1931.

21 Rue de Voisins.

Beste Hilde en Evert,

Een bedankkaartje van je zoon doet mij er met schrik aan denken dat ik nog steeds mijn voorgenomen brief aan jullie, met zijn huwelijk, niet begon. In dien tijd waren juist onze kinderen en ik ook aan 't hoesten, door 't verraderlijke mooie weer onvoorzichtig geworden.

Ontvangt jullie dus hier nogmaals onze beste wenschen voor 't geluk van je zoon dien je zoo prettig in je nabijheid behoudt!

Doch Evert wat zijn dat voor alarmeerende berichten in de muziekbladen over je ziekte? Is 't je voet weer, of wat het ook is, het zal je hoop ik geen blijvend ongemak geven? Ik hoor zoo niets van jullie en toch interesseer ik me voor jullie alle viertjes. Thijs laat je ook 't beste wenschen. Hij is blij dat je de muziek nog niet speelde want we zijn steeds zowat blut geweest en zouden je niet hebben kunnen gaan hooren. 't Was hem onmogelijk om naast de journalistiek nog "bijverdienste" te schrijven en hoewel Soerabaia goed betaalt is 't met vier kinderen juist toekomen. Ruyneman schreef hem gisteren dat dezer dagen in Utrecht, Den Haag en Amsterdam een Trio à Cordes dat dateert uit 1923 (aan Nadia Boulanger opgedragen) zal gespeeld worden. Het is steeds te moeilijk bevonden door verschillende menschen. Nadia heeft er indertijd veel moeite voor gedaan. Zij bewondert 't zeer en een harer leerlingen zond Thijs in 1925, toen we zoo in de verdrukking zaten, 1500 frs uit bewondering en ging toen niet naar Venetië voor 't internationaal muziek-feest. Wat romantisch, niet? Maar Thijs heeft 't nog nooit gehoord en weet niet eens wie de dappere uitvoerders zijn die zich er aan wagen.

Ik vlas nog steeds op je voor de Vl. Holl. (Thijs haat dien titel.) Als ik denk aan 't begin dan tril ik van emotie. En de Cortège (goed opgevat) is grandioos. Je mag me een rare vrouw vinden die de muziek van haar man zoo mooi vindt, 't is nu eenmaal zoo. In 't dagelijksch leven "vecht" ik altijd met hem, van 't begin af, want ik ben zeer combatief, maar voor zijn muziek en zijn "proza" lig ik "op de knieën". – Maar hij stelt me jou altijd ten voorbeeld, Hilde, die Evert 's morgens z'n boterhammen klaar maakt, wat hij nog niet van me gedaan heeft kunnen krijgen; en dat je hem zoo'n rustig geregeld leven verzekert. Terwijl ik – helaas! En onze vier schreeuwerds dan!

Onze tuin staat heerlijk vol seringen. En de blauwe regen parfumeert zelfs onze geheimste vertrekken. Thijs werkt veel in zijn tuin op Bas-Prunay, hetgeen hem goed doet. De strijd tegen de slakken en vogels is bijna net zoo intens als zijn trots wanneer zijn radijsjes, salade, enz. goed opkomen.

Nu dag lieve menschen, wij wenschen Evert 't allerbeste! En zien maar niet uit naar bericht dat krijgen we toch niet!!

jullie Thijs en Anny.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut