MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19300615 Martinus Nijhoff aan Matthijs Vermeulen

Martinus Nijhoff

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 15 juni 1930

 

Den Haag. 15 Juni 1930.

Zondag. 277. Jul. v. Stolberglaan.

Beste Ann en Thijs,

Het zou erg onpraktisch en tijdroovend zijn, als jullie hier in Den Haag kwaamt logeeren. Ik heb de auto niet hier (die is in Sèvres gebleven) en de trein heen en weer kost veel tijd en geld. Daarom blijf ik de volgende week, nu het "spannen" gaat, in Leiden logeeren. – Ik zal zorgdragen voor een huis voor jullie in Leiden, waar je logeeren kunt en geheel vrij zijt. Het adres zal ik je Maandagavond, uiterlijk Dinsdagmorgen, telegrafisch laten weten. Ik denk, dat het zijn zal bij de Wiersma's, menschen van onzen leeftijd, een natuurkundige, die zelf een prachtige gramofoon en radio heeft, en wien het een genoegen en eer zal zijn de Vermeulen's te herbergen. Morgen, na de repetitie, ga ik er even aan, en zend je dan telegrafisch hun adres; dan is alles geregeld. Laat jullie dan hun weer even weten wanneer je precies denkt te arriveeren.

Wiersma weet even veel van radio's en gramofoon af, als wie ook in de wereld. Hij zal je voortreffelijk kunnen bijstaan.

Laat mij ook even weten wanneer jullie kunt. Intusschen beste groeten

je

Pom

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA