MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19281230 Matthijs Vermeulen aan Paul F. Sanders

Matthijs Vermeulen

aan

Paul F. Sanders

Louveciennes, 30 december 1928

Louveciennes (Seine-et-Oise)

21 Rue de Voisins

30 December 1928

Geachte Heer Sanders,

Ik kwam er niet toe Uw schrijven van 8 December te beantwoorden omdat ongelogen drukke bezigheden mij verhinderden en ook omdat ik in tweestrijd was. Elke poging om me in contact te brengen, al is 't nog zoo platonisch, met de muziek vindt mij gelijk de ezel tusschen de hooischelven, hoe ezelachtig het ook weze. C'est plus fort que moi. Wie zijn de goede lieden van "Modern Music" die U een artikel over mij vragen? Ik ken ze niet. Dit is zonder twijfel niet noodig. Het zou mij ook maar weinig moeite kosten om U een paar gegevens te verschaffen. Een artikel is altijd aardig. Doch ik bevind mij sinds twee jaar in een toestand die mij elke persoonlijke herinnering aan de muziek pijnlijk en totaal ongewenscht maakt. De jaren 1920-1926 hebben mij een diepe wonde geslagen. De ervaring welke ik opdeed dat het iemand zonder fortuin die zich bezig wil houden met muziek niet alleen onmogelijk is te leven (dat is nog het minste) maar absoluut onmogelijk is om iemand reëel, werkelijk te interesseeren voor Muziek, voor niets dan muziek, bracht mij op een dood punt dat ik nog niet kon overschrijden. Om dit voldoende te begrijpen zou ik U terug moeten voeren tot mijn eerste levensjaren, tot mijn jeugd et cetera. Het is de som van meer dan dertig jaren worstelen, vechten tegen de bierkaai, welke zich heeft opgehoopt en waartegen ik zeker niet meer mans genoeg ben. Ik beklaag mij daar niet over. Ik ben er onverschillig tegenover zoolang men mij met rust laat. Maar iedere terugblik in die richting maakt mij een rimpel in een moeilijk verworven en moeilijk te bewaren limpiditeit. Dit wil zeggen dat ik mijn eigen grootsten vijand werd.

Wanneer de gelegenheid zich voordoet zal ik niet nalaten U een artikel te zenden voor Uw tijdschrift. Het is een beetje hinderlijk door den uitgever beknibbeld te worden voor één gulden per loyaal beschreven bladzijde en den omvang besnoeid te zien wegens een bedrag dat ik belachelijk vind zelf als hij het nog hoog noemt. Maar dat ik U niets meer stuurde lag enkel aan mijn drukke en anders georiënteerde werkzaamheden.

Deze brief is natuurlijk confidentieel. Met beleefde groeten en de meeste hoogachting,

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA