MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280823 Matthijs Vermeulen aan Jan Engelman

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Engelman

Louveciennes, 23 augustus 1928

Louveciennes (Seine-et-Oise)

21 Rue de Voisins

23 Augustus 1928

Donderdag

Zeer Geachte Heer Engelman,

Mag ik van U weten, met het oog op eventueele démarchees mijnerzijds, of ik van Uw brief van 31 Juli (welke door mij eenige dagen later beantwoord werd) nog een vervolg kan verwachten? Mijn brief van minstens twee weken geleden bleef zonder bescheid, wat me eenigszins verwondert,

Met de meeste Hoogachting,

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum