MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280809 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 9 augustus 1928

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

9 Augustus 1928

Hooggeachte, Zeer Geleerde Heer,

Op den gewonen tijd ben ik aan 't werk gegaan voor "De Gids". Het zou mij verheugen wanneer 't redactioneel mogelijk ware de verloren maand in te halen, en dat bijgaand artikel bestemd kon worden voor September.1

Vriendelijken dank voor de correcties, in 't bijzonder voor de verandering van v. Eyck in Rogier. Ik heb een ganschen middag tusschen de twee gedobberd en koos natuurlijk den verkeerden. Ik werk helaas met deplorable moyens de fortune en had niets om te verifieeren!

Met beleefde groeten en de meeste Hoogachting

Uw Ed's dw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Het artikel over Jean Barois en vijf delen van Les Thibault van Roger Martin du Gard verscheen in het oktober-nummer; zie De Gids 92, 107-122.