MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280609 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 9 juni 1928

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

9 juni 1928

Hooggeleerde, Zeer Geachte Heer,

Het zou mij verheugen wanneer U ingesloten bijdrage een plaats kondt geven in het Juli-nummer.1 Zooals vorige keeren laat ik de correctie gaarne aan U over, wanneer ten minste Uwe bezigheden, en de zomer, U den tijd laten.

Met beleefde groeten en de Meeste Hoogachting

Uw dw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Het artikel over Paul Fort verscheen in het augustus-nummer.