MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280409 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 9 april 1928

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

9 April 1928

Hooggeleerde, Zeer Geachte Heer,

Het zou mij een genoegen zijn wanneer U voor bijgaand artikel1 een plaats kondt vinden in "De Gids" van 1 Mei. Mocht de drukker wederom geen tijd vinden, en wanneer 't werk U niet te lastig lijkt, dan laat ik de zorg voor de proeven gaarne aan U over.

Met beleefde groeten en de Meeste Hoogachting

Uw Ed's dw.

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Het artikel behandelt L'Epithalame (1921) en Le Chant du Bienheureux (1927) van Jacques Chardonne; zie De Gids 92, 281-291.